Hypnose – Hypnoterapi 

Mange frygter måske hypnosebehandling, fordi de har set eller hørt sjove  historier om folk, der blev trukket op på en scene og hypnotiseret, til at tro de f.eks. var en høne, eller havde ild i bagen – til stor morskab for tilskuerne. Dette er show hypnose, og har intet at gøre med hypnose / hypnoterapi som redskab til behandling.  

En hyppig misforståelse er, at man skal være fysisk afslappet og have lukkede øjne for at være i hypnose. Det er ikke nødvendigt. Hypnose er en forøgelse af den mentale forventning, samtidig med at der mellem klient og hypnotisør er en psykologisk kontrakt (aftale) der sikrer fokuseret tænkning (selektiv) på et bestemt område.

Hypnoterapi er interview (undersøgelse) under hypnose, med henblik på at finde bagvedliggende årsager der forhindrer klienten i at skabe nye, ønskede handlemønstre / vaner, eller aflære gamle uønskede handlemønstre / vaner. Terapi der bevirker at de bagvedliggende årsager opløses, og der opnås nye erkendelser. Der indkodes (suggeseres) nye handlemønstre og strategier, samt nye og selvforstærkende positive tanker.  

Med hypnose kan du få ændret de underbevidste tankemønstre og opfattelser som hindrer dig i at nå dit egentlige mål. Ofte er vi ofre for gamle følelser og forestillinger om hvordan ting bør være. Via hypnose kan dette ændres og du kan blive fri til at foretage dine egne valg.

Hypnose er korttidsterapi. De fleste behandlinger tager 2-3 gange og ofte vil man allerede mærke en stor forskel efter 1. gang. Enkelte bliver helt kureret efter én gang. Ændringen er varig og påvirker dit liv positivt ofte også på andre områder end forventet.

Den 1. behandling varer ca. 1½ op til 2 timer og efterfølgende behandlinger fra ca. 1 op til 1½  time. Du vil på forhånd få forklaret hvad der skal ske og hvordan du skal gøre. 

Hypnose kræver intet forud kendskab og alle kan hypnotiseres.

De fleste har nok i 1 til 3 behandlinger

Acceptér aldrig en tilstand, hvis du gerne vil have det anderledes!